Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

Πίνακας απόδοσης επένδυσης φωτοβολταϊκών

Μικτά έσοδα επένδυσης ανά έτος προ φόρων

Οι τιμές για αυτήν την ενδεικτική επένδυση φωτοβολταϊκών στην ηλιακή ενέργεια υπολογίστηκαν με την υπόθεση ότι η τιμή της MWh θα αναπροσαρμόζεται κατά 2,4% ετησίως για μια εγκατάσταση που θα αποδίδει 160 MWh ανά έτος.
Το
συνολικό κόστος μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι περίπου 850.000 Ευρώ (τιμές 2007) χωρίς να έχει υπολογιστεί ενδεχόμενη επιδότηση που θα μείωνε την τιμή αυτή περίπου στο μισό. Δεν περιλαμβάνουν λειτουργικά και συναφή έξοδα, μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων και φόρους.
Έτσι
, το 1ο έτος τα έσοδα θα είναι περίπου 72.000 Ευρώ, το 2ο έτος περίπου 73.728 Ευρώ κ.ο.κ. Το 25ο έτος θα δώσειε τις παραπάνω απλουστεύσεις) 127.212,99 Ευρώ και συνολικά στην 25ετία θα έχουν συσσωρευτεί (χωρίς επανεπένδυση) σχεδόν 2,5 εκατομ. Ευρώ.
Επειδή θα υπάρχουν λειτουργικά έξοδα και φόροι, τα καθαρά κέρδη θα είναι χοντρικά ας πούμε περίπου τα μισά από τα παραπάνω. Βλέπουμε λοιπόν πωςε βάση τις σημερινές τιμές των φωτοβολταϊκών και την παρούσα απόδοσή τους), χωρίς επιδότηση η επένδυση αυτή θα είχε χαμηλή απόδοση. Με χαμηλότερη τιμή αγοράς της kWh μάλιστα, θα ήταν εντελώς ασύμφορη.
Σύντομα όμως θα δούμε φωτοβολταϊκά στοιχεία με μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος. Και με το κόστος παραγωγής ενέργειας με τους συμβατικούς τρόπους να ανεβαίνει συνεχώς, προβλέπεται λαμπρό μέλλον για τα φωτοβολταϊκά.
Δ
εν είναι τυχαίο άλλωστε που οι μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου (BP, Shell κλπ) είναι οι σημερινοί πρωτοπόροι στην έρευνα, παραγωγή και προώθηση φωτοβολταϊκών.
Πηγή:
Φωτοβολταϊκά Συστήματα

iQsolarpower

LINK: http://www.iqsolarpower.com/esoda.htm

Επένδυση φωτοβολταϊκών, συνοπτικά!

Επιγραμματικά, τι ισχύει στην Ελλάδα

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα θα αποδώσει από 1150 έως 1450 KWh ανά εγκατεστημένο KW ανά έτος

Ανά εγκατεστημένο KW αντιστοιχούν 10 τμ. Έτσι, για εγκατεστημένη ισχύ της τάξεως των 150 KW χρειάζονται περίπου 2.000-3.000 τ.μ.

Τα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν μείωση της απόδοσής τους στη διάρκεια των ετών. Οι μεγάλες εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών δίνουν εγγύηση ότι μετά από 20-25 χρόνια τα πάνελ τους θα παράγουν τουλάχιστον το 80% της αρχικής τους απόδοσης και είναι κατασκευασμένα για διάρκεια ζωής άνω των 25-30 ετών.

Αντέχουν χωρίς πρόβλημα ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως σε ανέμους άνω 200 Km/h και ακραία χαλαζόπτωση διαμέτρου 2,5 εκατοστών.

Η αστοχία υλικού δεν είναι μεγάλη στα φωτοβολταϊκά όπως στις ηλεκτρικές συσκευές και καλύπτεται από την εγγύηση τα πρώτα 5 χρόνια (επεκτάσιμα) στις μεγάλες εταιρείες.

Η συνολική εγκατάσταση θα έχει και απώλειες λόγω Inverters, καλωδίων κλπ 5%-10%, ανάλογα με την ποιότητα των υλικών. Με τις απώλειες λόγω σκόνης και μεταβολών θερμοκρασίας φθάνουμε συνολικά στο 20%-25%, ανάλογα πάλι με την περιοχή και τη συχνότητα του καθαρισμού.

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει 0,40-0,50 ευρώ την KWh και αυτό το ποσό υποχρεωτικά θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά το 80% του πληθωρισμού ή τις αναπροσαρμογές των τιμολογίων της ΔΕΗ και για 20 χρόνια (12+8) τουλάχιστον (νόμος 3468/06).
Τέλος
, όταν υπολογίζουμε τα κέρδη για τα επόμενα 20-30 χρόνια, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αύξηση της τιμής της KWh και τη μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών, αλλά και να υπολογίσουμε ότι τα ετήσια έσοδα θα ΕΠΑΝ-ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ εντόκωςχ σε έντοκες καταθέσεις ή γραμμάτια ή στην ίδια την επέκταση της
ε
πιχείρησης). Έτσι η συνολική μελλοντική αξία των χρηματικών ροών είναι δραματικά μεγαλύτερη λόγω επανεπένδυσης.

Πηγή: Φωτοβολταϊκά Συστήματα

iQsolarpower

LINK: http://www.iqsolarpower.com/a-ependysh-synoptika.htm

Βιοτέρ: Aνάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου στο Δομοκό Φθιώτιδας

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007 14:40

Τη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία: Δομοκός Ηλιακή Ενέργεια Α.Ε. και διακριτικό τίτλο Δομοκός Α.Ε. ανακοίνωσε η Βιοτέρ.

Σκοπός της Δομοκός ΑΕ είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην ανωτέρω εταιρεία η Βιοτέρ ΑΕ ελέγχει άμεσα το 35% και έμμεσα δια της θυγατρικής της ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ 15%. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.

Η εταιρεία θα αναπτύξει φωτοβολταϊκό πάρκο στο Δομοκό Φθιώτιδας σε ιδιόκτητο ακίνητο της Βιοτέρ ΑΕ περίπου ένα MW πλησίον των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα ΑΕ.

LINK: http://www.naftemporiki.gr/news/static/07/05/25/1338974.htmΔιεθνής Αγορά Φ/Β Συστημάτων

Η αγορά των Φ/Β στην Ευρώπη είναι σημαντική κυρίως στις χώρες Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία. Ιδιαίτερα στη Γερμανία, το αρχικό Εθνικό Πρόγραμμα των 1.000 Φ/Β Στεγών (1990) και μετέπειτα των 100.000 Φ/Β Στεγών (1999) σε συνδυασμό με επιδότηση της παραγόμενης ηλιακής kWh, δημιούργησαν ιδιαίτερη ανάπτυξη τόσο στις εφαρμογές όσο και στη βιομηχανία. Το συνολικό μέγεθος της Ευρωπαϊκής αγοράς στο τέλος του έτους 2003 ήταν περίπου 561MWp, από τα οποία το 71%, δηλαδή 398MWp, είχαν εγκατασταθεί στη Γερμανία.

Από την ανάλυση των παραπάνω μεγεθών της Ευρωπαϊκής αγοράς, προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν 15.000 άμεσες θέσεις εργασίας (πολλές από τις οποίες είναι υψηλής τεχνολογίας απασχόληση), ο ετήσιος κύκλος εργασιών ήταν €1 δις, τη διετία 2002–2003 καταγράφηκε αύξηση της αγοράς κατά 33% και έγιναν νέες επενδύσεις σε έρευνα και καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Σήμερα, η μεγαλύτερη αγορά Φ/Β στον κόσμο είναι αυτή της Ιαπωνίας. Το έτος 2003, οι Ιαπωνικές εταιρείες Φ/Β γεννητριών παρήγαγαν περίπου 400MWp, από τα οποία τα 250MWp εγκαταστάθηκαν στη χώρα και τα υπόλοιπα εξήχθησαν, κυρίως στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Καθώς το κόστος των Φ/Β συστημάτων συνεχίζει να μειώνεται, όλο και περισσότερες Φ/Β εφαρμογές γίνονται οικονομικά ανταγωνιστικές, σε σύγκριση με παραγωγή ενέργειας από συμβατικές μορφές. Πα­ράλληλα, η αυξανόμενη ευαισθησία της κοινής γνώμης, λόγω των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής και χρήσης ενέργειας, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα των Φ/Β συστημάτων, έχει σαν αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν μια από τις περισσότερα υποσχόμενες ενεργειακές τεχνολογίες.

Όπως έχει προκύψει από τη διεθνή εμπειρία, το μεγάλο μερίδιο της αγοράς των Φ/Β συστημάτων στις αναπτυγμένες χώρες βρίσκεται σε αστικά κέντρα, σε εγκαταστάσεις όπως κτίρια, συμπλέγματα οικιών, δημόσια κτίρια, εξωτερικοί χώροι κλπ.

ΠΗΓΗ: Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-(ΚΑΠΕ).

LINK: http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_photovol_agora.htm

7 – 12 Ιουλίου 2007

Solar 2007

Cleveland, OH

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πλήρη συνέδρια στην Αμερική, που περιλαμβάνει έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών στον χώρο των φωτοβολταϊκών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτός από την έκθεση το συνέδριο θα περιλαμβάνει ένα τεχνικό κομμάτι, ομάδες συζητήσεων, ξεναγήσεις αλλά και διάφορες ειδικές εκδηλώσεις ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της «φωτοβολταϊκής κοινότητας».

Πηγή : Renewable and Solar Energy News

Link : http://www.renewableenergyaccess.com/rea/events/view;jsessionid=14FF5FDD51BB6E76E5000BA3F65111DB?id=44686

24 – 27 Σεπτεμβρίου 2007

Solar Power 2007

Long Beach, California

Μόλις στον 4ο χρόνο διοργάνωσής της, η έκθεση αυτή θεωρείται από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρες τις Η.Π.Α. και η συμμετοχή είναι αυτονόητη τόσο για τοπικά όσο και για διεθνή στελέχη τις βιομηχανίας και της αγοράς φωτοβολταϊκών. Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει πάνω από 175 εκθέτες, 125 ομιλητές και 10,000 εκτιμώμενο αριθμό επισκεπτών!

Πηγή : Renewable and Solar Energy News

Link : http://www.renewableenergyaccess.com/rea/events/view;jsessionid=14FF5FDD51BB6E76E5000BA3F65111DB?id=44673

12 Ιουνίου 2007

2nd General Assembly of the European Photovoltaic Technology Platform

Berlin, Germany

Η εκδήλωση αυτή θα σκιαγραφήσει την τρέχουσα κατάσταση στον χώρο των

φωτοβολταϊκών, και ειδικότερα θέματα που αφορούν πολιτικές σε Ευρωπαϊκό

επίπεδο αλλά και Εθνικές πολιτικές. Επίσης θα παρουσιαστούν θέματα που

αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς καθώς και την εξέλιξη τόσο σε

τεχνολογικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο

11-12 Ιουνίου 2007

Conference : The next 10 years

Antwerp, Belgium

Το συνέδριο περιλαμβάνει δύο μέρες συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων

γύρω από τα θέματα της ενεργειακής πολιτικής και της ενεργειακής

βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Πηγή : photon-magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/events/events.aspx

10-15 Ιουνίου 2007

International PV trade mission to California 2007

California, USA

Μία περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή της California, διάρκειας μίας

εβδομάδας, που στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις τοπικές

οικονομικές προοπτικές στην αγορά που αφορά τα φωτοβολταϊκά. Οι

εκδηλώσεις απευθύνονται κυρίως σε ιδιοκτήτες εταιριών, και το πρόγραμμα

περιλαμβάνει πληθώρα παρουσιάσεων και εκδηλώσεις προώθησης τοπικών

εταιριών.

Πηγή : photon-magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/events/events.aspx

10-14 Ιουνίου 2007

32nd Annual Conference of the Solar Energy Society of Canada & 2nd

Solar Buildings Research Network Conference

Calgary, Alberta, Canada

Το διαθεματικό αυτό συνέδριο θα βασιστεί στα προηγούμενα SESCI συνέδρια

και θα εισαγάγει τις πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες αλλά και

αποτελέσματα του νεοϊδρυθέντος Solar Buildings Research Network (SBRN).

Τα θέματα θα κινούνται γύρω από τα φωτοβολταϊκά και την θερμική

ενέργεια, ενώ οι τεχνικές παρουσιάσεις και τα πάνελ συζητήσεων θα

συνοδευτούν από μία μεγάλη έκθεση.

Πηγή : photon-magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/events/events.aspx

7 Ιουνίου 2007

DnB NOR Solar Summit 2007

Oslo, Norway

Αυτό το συνέδριο λαμβάνει χώρα για δεύτερη φορά και θα εστιάσει στις

επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

Πηγή : photon-magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/events/events.aspx

Μάρτιος 2007

Τουλάχιστον 500 από τα 2,500 σπίτια που θα κτιστούν τα

επόμενα χρόνια στην περιοχή Del Sur του βορειοανατολικού San Diego θα

περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η κύρια κατασκευαστική εταιρία, Black Mountain Ranch LLC, που εδώ και

αρκετά χρόνια οραματίζεται το Del Sur σαν μια περιοχή με πρωτοπόρα

ανάπτυξη, έθεσε την προϋπόθεση το 20% των σπιτιών να διαθέτουν ηλιακή

ενέργεια.

Ο Bill Dumka της Black Mountain Ranch εκτιμά ότι τα έργα θα έχουν

ολοκληρωθεί πλήρως γύρω στο 2010. Περίπου 300 σπίτια έχουν ήδη

ανεγερθεί, τα μισά από τα οποία έχουν ήδη αγοραστεί. Η πλειοψηφία των

κατασκευαστικών εταιριών χρησιμοποιεί σκεπές φωτοβολταϊκών που διαθέτει

η PowerLight Corp.

Σύμφωνα με τον Addison Marks, διευθυντή πωλήσεων της PowerLight, μέχρι

σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 75 συστήματα, τα περισσότερα με ισχύ

από 2 εώς 2.5 kW. Ευελπιστεί ότι ο τελικός αριθμός των σπιτιών θα

ξεπεράσει τα 500, καθώς οι κατασκευαστικές συνειδητοποιούν πως οι

πωλήσεις των σπιτιών που διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα είναι

ευνοϊκότερες αυτών που δεν διαθέτουν.

Πηγή : photon – magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/news_archiv/details.aspx?cat=News_PI&sub=america&pub=4&parent=627