Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

7 Ιουνίου 2007

DnB NOR Solar Summit 2007

Oslo, Norway

Αυτό το συνέδριο λαμβάνει χώρα για δεύτερη φορά και θα εστιάσει στις

επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.

Πηγή : photon-magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/events/events.aspx