Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

11-12 Ιουνίου 2007

Conference : The next 10 years

Antwerp, Belgium

Το συνέδριο περιλαμβάνει δύο μέρες συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων

γύρω από τα θέματα της ενεργειακής πολιτικής και της ενεργειακής

βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Πηγή : photon-magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/events/events.aspx