Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

10-15 Ιουνίου 2007

International PV trade mission to California 2007

California, USA

Μία περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή της California, διάρκειας μίας

εβδομάδας, που στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις τοπικές

οικονομικές προοπτικές στην αγορά που αφορά τα φωτοβολταϊκά. Οι

εκδηλώσεις απευθύνονται κυρίως σε ιδιοκτήτες εταιριών, και το πρόγραμμα

περιλαμβάνει πληθώρα παρουσιάσεων και εκδηλώσεις προώθησης τοπικών

εταιριών.

Πηγή : photon-magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/events/events.aspx