Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

Μάρτιος 2007

Τουλάχιστον 500 από τα 2,500 σπίτια που θα κτιστούν τα

επόμενα χρόνια στην περιοχή Del Sur του βορειοανατολικού San Diego θα

περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η κύρια κατασκευαστική εταιρία, Black Mountain Ranch LLC, που εδώ και

αρκετά χρόνια οραματίζεται το Del Sur σαν μια περιοχή με πρωτοπόρα

ανάπτυξη, έθεσε την προϋπόθεση το 20% των σπιτιών να διαθέτουν ηλιακή

ενέργεια.

Ο Bill Dumka της Black Mountain Ranch εκτιμά ότι τα έργα θα έχουν

ολοκληρωθεί πλήρως γύρω στο 2010. Περίπου 300 σπίτια έχουν ήδη

ανεγερθεί, τα μισά από τα οποία έχουν ήδη αγοραστεί. Η πλειοψηφία των

κατασκευαστικών εταιριών χρησιμοποιεί σκεπές φωτοβολταϊκών που διαθέτει

η PowerLight Corp.

Σύμφωνα με τον Addison Marks, διευθυντή πωλήσεων της PowerLight, μέχρι

σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 75 συστήματα, τα περισσότερα με ισχύ

από 2 εώς 2.5 kW. Ευελπιστεί ότι ο τελικός αριθμός των σπιτιών θα

ξεπεράσει τα 500, καθώς οι κατασκευαστικές συνειδητοποιούν πως οι

πωλήσεις των σπιτιών που διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα είναι

ευνοϊκότερες αυτών που δεν διαθέτουν.

Πηγή : photon – magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/news_archiv/details.aspx?cat=News_PI&sub=america&pub=4&parent=627