Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

The second Conference on The science of making Torque from Wind.


28 - 31 August 2007

The Technical University of Denmark

Σημαντικά θέματα

· Αεροδυναμική

· Αεροελαστικότητα

· Aeroacoustics

· Αεροελαστικός έλεγχος

· Όροι αέρα

· Αιολικά πάρκα

Η εγγραφή είναι ανοικτή

Η αμοιβή των διασκέψεων είναι €400, η οποία θα καλύψει τα πρακτικά, την υποδοχή, τα μεσημεριανά γεύματα και το γεύμα του συμποσίου των διασκέψεων. Δεν υπάρχει καμία μείωση για τους σπουδαστές. ΠΑΡΑΚΑΛΩ σημειώστε την προθεσμία για την εγγραφή.

Επαφές: Kurt S. Hansen ή Jens N. Sørensen

ΠΗΓΗ: http://www.ewea.org/index.php?id=43

Link: http://www.twind2007.mek.dtu.dk/