Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007

Πόσο συμφέρουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα


«Φωτο-μανία» έχει πιάσει χιλιάδες Ελληνες, οι οποίοι θέλουν να γίνουν παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας


Με την πρόσφατη έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης της εισήγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για το πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων στη χώρα μας, μετά και την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής, τον περασμένο Ιούνιο, του Νόμου 3468/2006 για την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης», άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για την είσοδο χιλιάδων μικροεπενδυτών στη συγκεκριμένη αγορά. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος ως 100 kWe ήδη είναι τεράστιο. Η «φωτο-μανία», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει πιάσει χιλιάδες Ελληνες, λόγω του υψηλού ποσοστού επιδότησης της συγκεκριμένης επένδυσης, έχει οδηγήσει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας νέας αγοράς, η οποία περιλαμβάνει προμηθευτές του εξοπλισμού, τεχνικά γραφεία, μελετητές, εταιρείες συμβούλων, χρηματοδότες, ακόμη και μεσίτες. Η λειτουργία των συγκεκριμένων συστημάτων είναι απλή. Για τη δημιουργία ενός συστήματος της τάξεως των 100 kWe, που αποτελεί το μέγεθος για το οποίο ενδιαφέρονται οι περισσότεροι αιτούντες-υποψήφιοι μικροπαραγωγοί, απαιτείται ανάλογα με τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί έκταση δύο έως έξι στρεμμάτων, στην ιδανική περίπτωση μη σκιαζόμενη από οτιδήποτε. Τα συστήματα που εγκαθίστανται στον συγκεκριμένο χώρο, τα οποία μοιάζουν αρκετά με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες αλλά η λειτουργία τους είναι διαφορετική, αντλούν ενέργεια από τον ήλιο και τη μετατρέπουν σε ηλεκτρική που εν συνεχεία διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από τον ήλιο και τροφοδοτεί το δίκτυο της ΔΕΗ ενισχύεται με 0,40-0,50 ευρώ. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για δέκα χρόνια και μπορεί να επεκταθεί για άλλα δέκα μονομερώς, με έγγραφη δήλωση του παραγωγού. Η τιμή αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με βάση τις μεσοσταθμικές αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ ή με βάση το 80% του πληθωρισμού. Η επιδότηση που προβλέπεται από τον Νόμο και αφορά την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και την εγκατάστασή του μπορεί να φτάσει ανάλογα με την περιοχή που θα γίνει η επένδυση μέχρι και το 60%, ενώ ένα ακόμη μέρος της αρχικής επένδυσης μπορεί να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό. Ο επενδυτής πρέπει να συμμετέχει στο κόστος κατασκευής του έργου τουλάχιστον με 15%. Η απόσβεση της επένδυσης είναι δυνατή, ανάλογα με το ύψος της συμμετοχής του επενδυτή, μέσα στην πρώτη εξαετία λειτουργίας του συστήματος. Για να φτάσει κάποιος ωστόσο στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης του έργου, αφού έχει λάβει την επιδότηση, και να ξεκινήσει να καταγράφει τις ταμειακές ροές της επιχείρησης, θα χρειαστεί να περάσει ένα σημαντικά εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια λόγω της συνηθισμένης γραφειοκρατίας που υπάρχει στη χώρα μας. Σίγουρα θα χρειαστεί αρκετό τρέξιμο αν μόνος του ο υποψήφιος επενδυτής επισκεφθεί όλες τις υπηρεσίες που προβλέπει ο Νόμος. Μπορεί όμως να απευθυνθεί και σε μία εταιρεία συμβούλων, η οποία αναλαμβάνει όλα τα διαδικαστικά θέματα. Συγκεκριμένα, απαιτούνται τα εξής βήματα για ένα σύστημα της τάξης των 100 kWe:

1. Τεχνική μελέτη και προδιαγραφές εξοπλισμού :Σύνταξη της τεχνικής μελέτης και των προδιαγραφών του απαιτούμενου για την επένδυση εξοπλισμού.

2. Εξαίρεση από την υποχρέωση χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:Σύνταξη της αίτησης για εξαίρεση από την υποχρέωση χορήγησης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) :Σύνταξη της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), σύμφωνα με την ΥΑ 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΠΕ των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ, καθώς και συναφών μελετών Περιβάλλοντος έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)», (ΦΕΚ 663/Β/26.05.2006).

4. Τεχνικο-οικονομική μελέτη της επένδυσης και προετοιμασία του φακέλου :Σύνταξη τεχνικο-οικονομικής μελέτης, οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης της σκοπιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και σύνταξη του φακέλου ο οποίος θα υποβληθεί, σύμφωνα με τις

απαιτήσεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και των εφαρμοστικών του διατάξεων.

5. Διαδικασία αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου :Παρακολούθηση/υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Υπηρεσίες παρακολούθησης/εκταμιεύσεων :Παρακολούθηση έργου, πραγματοποίηση εκταμιεύσεων (σύνταξη δελτίων παρακολούθησης, παρουσία κατά τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, διαχείριση αλλαγών, συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες). Αν κάποιος απευθυνθεί σε μία εταιρεία συμβούλων, το συνολικό κόστος μέχρι και τη λήψη της επιδότησης ανέρχεται σε 14.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ζητείται ως αμοιβή μέχρι και το 3% του ποσού της επιχορήγησης. Οι μικροπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας εξάλλου βρίσκονται και στο στόχαστρο των τραπεζών, οι οποίες χρηματοδοτούν τέτοιου είδους επενδύσεις. Μεγάλη ιδιωτική τράπεζα έχει λανσάρει στην ελληνική αγορά τα νέα «πράσινα δάνεια», τα οποία χορηγούνται με κυμαινόμενο επιτόκιο που έχει βάση το Euribor ή το Libor, με ευέλικτο ποσοστό χρηματοδότησης και αποπληρωμή ως 10 χρόνια με ασφαλιστική κάλυψη.

Τι πρέπει να προσέξετε προτού επενδύσετε

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), μετά την ψήφιση του νέου νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σημαντική ενίσχυση των φωτοβολταϊκών που αυτός προβλέπει, παρατηρείται ένας πραγματικός οργασμός στην αγορά. Δεκάδες νέες εταιρείες κάνουν την εμφάνισή τους προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν τους πολλούς ενδιαφερόμενους επενδυτές. Πώς μπορεί λοιπόν ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής-επενδυτής να είναι σίγουρος για την ποιότητα και την αξιοπιστία του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που του προσφέρονται; Κατά τεκμήριο, οι παλαιότερες εταιρείες στον χώρο έχουν γνώση και εμπειρία του αντικειμένου. Τι γίνεται όμως με τους πολλούς νεοεισερχόμενους; Κάποιοι από αυτούς είναι συνεργάτες των εταιρειών του ΣΕΦ και προμηθεύονται από αυτές τον εξοπλισμό. Αλλοι πάλι όχι. Σύμφωνα με τον ΣΕΦ, τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές CEC 503 ή ΕΝ 61215 ή IEC 61215 ή ισοδύναμες, ενώ τα thin-film την προδιαγραφή IEC 61646 ή ισοδύναμες. Φωτοβολταϊκά που δεν συνοδεύονται από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά. Οι κατασκευαστές δίνουν συνήθως τις εξής εγγυήσεις για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια:

* 2-5 χρόνια εγγύηση για το προϊόν,

* 10-12 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 90% της ονομαστικής του ισχύος,

* 20-25 χρόνια εγγύηση για το ότι θα αποδίδει πάνω από το 80% της ονομαστικής του ισχύος.

Η τυπική εγγύηση των αντιστροφέων είναι συνήθως 2 χρόνια. Η επένδυση όμως κρατά 20 χρόνια. Ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι καλό είναι να ζητείται από τον προμηθευτή μεγαλύτερη εγγύηση. Αυτό μπορεί να κοστίζει κάτι παραπάνω αλλά διασφαλίζει την επένδυση. Για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων αντοχής και στατικότητας των βάσεων στήριξης συστήνεται η προμήθεια τυποποιημένων βάσεων στήριξης που πληρούν προδιαγραφές αντοχής και στατικότητας κατά DIN 1055, Eurocode 9 part 1.1 ή ισοδύναμες. Πρέπει να αποφεύγεται η προμήθεια «αυτοσχέδιων» φθηνών βάσεων που μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα με την πάροδο του χρόνου. Οσον αφορά την εγγύηση καλής λειτουργίας από τον εγκαταστάτη, ο ΣΕΦ σημειώνει ότι συνήθως τα συμβόλαια αυτά είναι διετή, αλλά μπορεί κανείς να τα παρατείνει για τουλάχιστον 10 χρόνια. «Μην τσιγκουνευτείτε τα χρήματα για ένα συμβόλαιο συντήρησης του συστήματός σας. Η on-line παρακολούθηση του συστήματος και το remote monitoring (που συνήθως είναι προαιρετικά) διασφαλίζουν συνεχή έλεγχο ώστε το σύστημα να αποδίδει πάντα τα αναμενόμενα και να υπάρχει άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό» αναφέρει ο σύνδεσμος σε ενημερωτικό του σημείωμα.

Πόση ενέργεια θα παράγει το νέο σύστημα

Επειδή στον χώρο έχουν εισέλθει πολλοί νεόκοποι και δεν υπάρχει ακόμη επαρκής εμπειρία και μεταξύ των μελετητών, ακούγονται συχνά εξωπραγματικά νούμερα για τις αποδόσεις των φωτοβολταϊκών. Η ακριβής απόδοση του συστήματος θα υπολογιστεί με βάση τον ακριβή εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, τις ιδιαίτερες συνθήκες του οικοπέδου ή κτιρίου που θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό, τυχόν σκιάσεις και αποκλίσεις από τη βέλτιστη κλίση και προσανατολισμό. Σε γενικές γραμμές για τον υπολογισμό των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του συστήματος θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί το μέγεθός του σε kWe επί την ετήσια

παραγωγή ενέργειας της περιοχής στην οποία βρίσκεται, όπως φαίνεται στον χάρτη, επί την τιμή πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ. Για παράδειγμα ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 100 kWe που βρίσκεται στην Ανατολική Πελοπόννησο θα έχει έσοδα τον πρώτο χρόνο 100 x 1.300 x 0,45 = 58.500 ευρώ. Στον σχετικό πίνακα φαίνονται τα έσοδα και τα έξοδα ενός τέτοιου φωτοβολταϊκού συστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση ο επενδυτής παίρνει πίσω τα χρήματα που επένδυσε (ίδια κεφάλαια) έπειτα από την πάροδο τεσσάρων ετών. Τα προ φόρων κέρδη αυξάνονται σταδιακά και από 33.300 ευρώ τον πρώτο χρόνο φτάνουν τον 10ο χρόνο, οπότε και ολοκληρώνεται η αποπληρωμή του δανείου, περίπου στα 48.000 ευρώ. Μία άλλη λύση θα μπορούσε να ήταν η διοχέτευση όλων των εσόδων για την αποπληρωμή του δανείου, ώστε να καταβληθούν συνολικά λιγότεροι τόκοι. Αυτό βέβαια αποτελεί προσωπική επενδυτική απόφαση.

Πηγή: Το ΒΗΜΑ

LINK: http://www.palcotton.gr/news_details/3323/

Φωτοβολταϊκά: Το «Δικαίωμα» που μπορεί να γίνει «Ασθένεια» (11/04/2007)

Με αφορμή το άρθρο «Η ασθένεια» που έγινε «δικαίωμα» της Τ. Καραϊσκάκη στις 18-3-07 θέλω να αναφερθώ στην πρόσφατη έξαψη ενδιαφέροντος για τις ΑΠΕ, όχι από οικολογική ευαισθησία, αλλά από την ψευδαίσθηση εύκολου πλουτισμού. Υπάρχει η νομοθεσία που «εξασφαλίζει» 45 λεπτά την παραγόμενη κιλοβατώρα. Υπάρχουν δάνεια και επιδοτήσεις. Υπάρχει η τεχνολογία. Το μόνο ζητούμενο είναι που θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά.

Για τον μέσο Έλληνα, ο οποίος ενεργεί «τυφλά» και όχι «εκλεκτικά» και ο οποίος έχει ένα οικοπεδάκι στην επαρχία, με νότιο προσανατολισμό και ελαφριά κλίση, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όμως, χωρίς ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών απειλεί να καταστρέψει μεγάλο μέρος των φυσικών πόρων της χώρας, αφού θα πρέπει να κοπούν πολλά δέντρα, με αποτέλεσμα πολλά εύφορα στρέμματα γης να οδηγηθούν σταδιακά στην ερημοποίηση.

Αν υπήρχε η κατάλληλη καθοδήγηση στο ποιο «δικαίωμα» αξίζει να εξασκήσει και ποιο κινδυνεύει να γίνει «ασθένεια», τότε πιθανόν ο μέσος Έλληνας «επενδυτής» να ανακάλυπτε ότι θα ήταν πιο κερδοφόρο να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά όχι στην απομακρυσμένη ύπαιθρο, όπου πρέπει να κόψει ελιές και αμπέλια που τον ταΐζουν και τον ποτίζουν εδώ και γενεές, κινδυνεύοντας να του κλέψουν τα φωτοβολταϊκά ή απαιτώντας συντήρηση και καθαρισμό κάθε τόσο, αλλά στις ταράτσες. Δίπλα στο σπίτι του!

Με βάση έναν πρόχειρο υπολογισμό η Ελλάδα διαθέτει περίπου 3,6 εκατομμύρια κτίρια και αν υποθέσουμε ότι τα μισά από αυτά είναι ακατάλληλα ή έχουν ήδη εγκατεστημένους ηλιακούς συσσωρευτές τότε έχουμε 1,8 εκατομμύρια κτίρια. Με μέση επιφάνεια τα 200 τετραγωνικά μέτρα έχουμε περίπου 360.000 στρέμματα επιφάνειας ταρατσών. Αν χρειάζονται περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε κιλοβάτ εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκού, τότε έχουμε μία εν δυνάμει εγκατάσταση ενός αστικού φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 18.000 MW, ικανό να ηλεκτροδοτήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά! Επιπλέον, η παραγωγή ενέργειας βρίσκεται δίπλα στο υφιστάμενο δίκτυο, δεν απαιτεί νέες υποδομές και δεν έχει απώλειες.

Επιπλέον τα φωτοβολταϊκά πανέλα στις ταράτσες, εκτός από τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα σκιάζουν τις ταράτσες, μειώνοντας το φαινόμενο θερμικής νησίδας στις πόλεις και τη χρήση κλιματιστικών, με ευεργετικά αποτελέσματα για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

Το «δικαίωμα» της ηλεκτροπαραγωγής από τον ήλιο, αν το αντιμετώπιζε ο μέσος Έλληνας «εκλεκτικά» δεν θα κινδύνευε να μετατραπεί σε (άλλη) μια επικίνδυνη περιβαλλοντική «ασθένεια».

*Αρχιτέκτονας-δρ. Χωροταξίας Αίγινα

ΠΗΓΗ: (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 4/4/07)

LINK: http://www.energia.gr/indexgrbr.php?newsid=13828

Κίνητρα για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών. Η σκοπιμότητα εν προκειμένω συνίσταται στην κάλυψη την επόμενη δεκαετία του φιλόδοξου πλην επιτεύξιμου στόχου (σύμφωνα με μελέτες τεχνοκρατών) για 500.000 νοικοκυριά όλης της χώρας που να ηλεκτροδοτούνται φωτοβολταϊκά.
Ειδικότερα, ένα από τα κίνητρα αυτά είναι και το καθεστώς της αναστολής καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε επενδυτικά αγαθά φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως διευκρινίζει με πρόσφατη εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών (1042190/2007) και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, συγκαταλέγονται στα ενσώματα κινητά αγαθά που έχει το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος για να θεωρείται η σχετική πράξη ως παράδοση αγαθών. Ως εκ τούτου, αυτές υπάγονται στην προβλεπόμενη δυνατότητα αναστολής καταβολής ΦΠΑ με βάση την ισχύουσα ακόμη εγκύκλιο Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987.

Όπως ρητώς τονίζεται στην πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι μεταποιητική δραστηριότητα, υπό προϋποθέσεις βεβαίως, οι οποίες ορίζονται. από τις οικείες διατάξεις.

Σημειώνεται, ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διεκδικούν ειδικά κίνητρα για το άνοιγμα της αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό τομέα, ενώ η κυβέρνηση μελετά τρόπους απλοποίησης και διευκόλυνσης της εγκατάστασης τους, καθώς η αξιοποίηση του ήλιου για ηλεκτροπαραγωγή από όσο το δυνατόν περισσότερες κατοικίες αποτελεί κεντρικό στόχο της σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς προσφέρει σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Μάλιστα επιδιώκεται να ξεπεραστεί κατά πολύ ο αντίστοιχος στόχος που έχει θέσει η Γερμανία για ηλεκτροδότηση από φωτοβολταϊκά 200.000 κατοικιών, δεδομένων των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών της Ελλάδας και ειδικά στα νησιά καθώς επιδιώκεται η επέκτασή του σε μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος των 500.000 κατοικιών κρίθηκε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα από τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συνεδρίου η ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β στην Ελλάδα μπορεί έως το 2020, εφόσον βέβαια προωθηθούν δραστήρια οι εφαρμογές στον οικιακό τομέα, να καλύψει τις ανάγκες 500.000. νοικοκυριών ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, με αιχμή του δόρατος την εξάπλωση στα νησιά, θα οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων από 65.000 θέσεων εργασίας. Ας σημειωθεί, ότι ο νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προβλέπει ως ελάχιστο στόχο για το 2020 τα 700 MW εγκατεστημένων Φ/Β ενώ ο ΕΡΙΑ εκτιμά ότι ο θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 1.200 ΜW. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στις χώρες της Μεσογείου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΡΙΑ, από 400 GWh το 2006 αναμένεται να ανέλθει σε 5 TWh το 2010 και σε 78 TWh το έτος 2020.

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Είσοδος στα φωτοβολταϊκά

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ


Σάββατο, 5 Μαϊου 2007 07:00

ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ της στον κλάδο των φωτοβολταϊκών πάρκων αξιοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό την ιδιόκτητη έκτασή της στο Τάχυ Θηβών, έκτασης 155 στρεμμάτων, αποφάσισε η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ. Την απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της περί σκοπού έλαβε η γενική συνέλευση των μετόχων.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι λόγω του χαρακτήρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα και λόγω μεσολάβησης προϋποθέσεων που δεν εξαρτώνται από την εταιρεία (π.χ. εγκρίσεις, άδειες κ.λπ.) η δραστηριοποίησή της στο νέο αυτό κλάδο δεν αναμένεται να έχει άμεση επίδραση στην οικονομική της κατάσταση.

Νέοι όροι αλλά και περιορισμοί για τα φωτοβολταϊκά

Σαφείς περιορισμούς στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ανάπτυξης που ενέκρινε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από σχετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Το πρόγραμμα θέτει πλαφόν στην έγκριση και χορήγηση αδειών, ανά περιφέρεια, καθώς διαπιστώνεται ότι ήδη υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων από τις ανάγκες. Η απόφαση περιλαμβάνει ακόμη και τους μικρούς φ/β σταθμούς για τους οποίους απλώς κατατίθεται αίτηση εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι γίνεται πιο δύσκολη η δημιουργία μικρών φ/β που θα τροφοδοτούν το σύστημα, ενώ αντίθετα δεν επηρεάζονται τα μικρά φ/β που θα χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση. Συνολικά το πρόγραμμα προβλέπει τη σταδιακή εγκατάσταση 500MWpeak σε όλη τη χώρα μέχρι το 2020, ενώ παράλληλα υπάρχει χρονική κλιμάκωση της εγκατάστασης των σταθμών προκειμένου να μην υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στο Ειδικό Τέλος που θα καταβάλουν οι καταναλωτές για την αποπληρωμή των παραγωγών.
Αναλυτικά η σχετική εισήγηση της ΡΑΕ που εγκρίθηκε από το ΥΠΑΝ προβλέπει για το πρόγραμμα ανάπτυξης φ/β σταθμών αλλά και για τη διαδικασία αδειοδότησής τους τα εξής:
*Η άδεια παραγωγής χορηγείται για 25 χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για ακόμη 25 έτη. Ωστόσο η άδεια παραγωγής ανακαλείται εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης.
*Κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση φ/β σταθμών κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην κατανάλωση και η μεγαλύτερη διασπορά τους στη χώρα με βάση την κατανάλωση κάθε περιοχής, ανά περιφέρεια. Ειδικότερα η εγκατάσταση φ/β θα γίνεται ανά περιφέρεια ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ του φορτίου των μετασχηματιστών μέσης και υψηλής τάσης κάθε περιοχής.
*Για την έκδοση άδειας φ/β σταθμών θα λαμβάνονται υπόψη και οι κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγιμότητα των φωτοβολταϊκών σταθμών, (θερμοκρασία και ηλιοφάνεια).
*Προτεραιότητα δίνεται επίσης στο νότιο σύστημα όπου δίνεται αναλογικά μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης φ/β σταθμών, εξαιτίας της ανάγκης ενίσχυσης του συστήματος παραγωγής.
*Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες.
*Εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η προώθηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών μικρού σχετικά μεγέθους, χωρίς ωστόσο, να θίγεται το δικαίωμα των επενδυτών για την εγκατάσταση σταθμών μεγαλύτερης ισχύος.
Ο επιμερισμός της ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια του Διασυνδεδεμένου Συστήματος γίνεται ανάλογα με την ισχύ των σταθμών ως εξής:
Α. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως και 20 kWp, 10% της επιμεριζόμενης ισχύος.
Β. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος μεγαλύτερη των 20 kWp έως και 150 kWp, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος.

Γ. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος μεγαλύτερη των 150 kWp έως 2 MWp, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος.
Δ. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος από 2 MWp και άνω, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος.
Για τις περιοχές Αν. Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Πελοποννήσου διαπιστώνεται ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς έχει ήδη υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων για τη χορήγηση εξαιρέσεων που πιθανόν να υπερβαίνει το περιθώριο ισχύος κάθε περιοχής. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να προωθηθούν οι μικροί σταθμοί και η διεσπαρμένη παραγωγή, κρίνεται σκόπιμο, για τις περιοχές αυτές, να τεθούν όρια, κατά παρέκκλιση των γενικών αρχών κατανομής.
Αναλυτικά, ανά περιοχή προβλέπεται ότι θα αναπτυχθούν:
*Αν. Μακεδονία και Θράκη 45 MWp
*Κ. Μακεδονία 60 MWp
*Δ. Μακεδονία 10 MWp
*Ήπειρος18 MWp
*Θεσσαλία 55 MWp
*Ιόνιοι Νήσοι 15 MWp
*Δ. Ελλάδα 60 MWp
*Στερεά Ελλάδα 60 MWp
*Πελοπόννησος 122 MWp

*Αττική 40 MWp
*Ν. Θεσσαλονίκης 15 MWp
Τέλος υπογραμμίζεται ότι οι άδειες αλλά και οι αποφάσεις εξαίρεσης θα χορηγηθούν κλιμακωτά από τη ΡΑΕ ως εξής:
* Μέχρι το τέλος του 2007 έως το 50% του συνολικού προγράμματος (250 MWp).
* Μέχρι το τέλος του 2008 έως το 70% του συνολικού προγράμματος (350 MWp).
* Μέχρι το τέλος του 2009 έως το 90% του συνολικού προγράμματος (450 MWp).


LINK: http://www.capital.gr/news.asp?Details=286595

Ο ήλιος «κινεί» ένα ολόκληρο αεροδρόμιο!

Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση της στέγης του τέρμιναλ 2 του Μονάχου έχει συνολική ονομαστική απόδοση 457 kWp (kilowatt-peak) και καταλαμβάνει μια επιφάνεια 4.570 τ.μ. (Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με απόδοση 1 kW (peak) χρειάζεται επιφάνεια 10 τ.μ.) Tα 2.856 μεμονωμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια από πολυκρυσταλλικά κύτταρα σιλικόνης, απόδοσης 160 Wp το κάθε ένα, τοποθετημένα σε επτά σειρές ανά 408, παράγουν ενέργεια ακόμα και με το 4% - 5% της ηλιακής ακτινοβολίας. Είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να σχηματίζεται μια γωνία ίση με το 0,9 του γεωγραφικού πλάτους και με σταθερό προσανατολισμό προς το νότο. Με τον τρόπο αυτόν συλλέγεται περισσότερο από 10% - 15% ηλιακή ενέργεια σε σχέση με την οριζόντια τοποθέτηση. H αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας εξασφαλίζει τη μακροζωία τους (γύρω στα 30 χρόνια) ακόμα και σε αντίξοες συνθήκες.
Εκατόν τριάντα τρεις μηχανισμοί ρύθμισης τάσης 1,5 kW (τύπου SMA Sunnyboy 3000 των 126,6 kW και 1700 E των 1,5 kW), οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς κάτω από την ατσάλινη κατασκευή, μετατρέπουν το ρεύμα σε εναλλασσόμενο και κατόπιν η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο του αεροδρομίου. Ο έλεγχος γίνεται με τηλεχειρισμό μέσω μόντεμ. Ο θόρυβος είναι μηδενικός και, φυσικά, η στέγη είναι απολύτως φιλική προς το περιβάλλον.

LINK: http://papanotas.wordpress.com/2007/04/15/fotovoltaika/

Φωτοβολταϊκά

Η μεγαλύτερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στον κόσμο ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην Πορτογαλία στο πλαίσιο των προσπαθειών για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.Το ηλιακό «πάρκο» κατασκευάζεται κοντά στην Σέρπα, μια από τις πιο ηλιόλουστες περιοχές της Μεσογείου, περίπου 200 χλμ νότια της Λισαβόνας. Θα λειτουργήσει τον Ιανουάριο και θα προσφέρει ισχύ 11 Megawatt -αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες 8.000 σπιτιών.Οι 52.0000 ηλιακές κυψέλλες του πάρκου θα καλύψουν έκταση 600.000 τετραγωνικών μέτρων. Ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά κύτταρα, που θα ορθώνονται σε ύψος δύο μέτρων, αναπτύσσεται γρασίδι το οποίο κουρεύουν τα πρόβατα που βόσκουν στην περιοχή.H νέα μονάδα, κόστους 78,5 εκατ. ευρώ, θα περιορίζει κατά περίπου 30.000 τόνους το χρόνο την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, του κύριου αερίου του θερμοκηπίου.Η μονάδα της Σέρπα «δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση αλλά το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Πορτογαλία» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Catavento, η οποία συνεργάζεται στο κατασκευαστικό πρόγραμμα με τις αμερικανικές PowerLight και General Electric.Η PowerLight ανέλαβε την κατασκευή των ηλιακών κυψελών, οι οποίες είναι κινητές και αυξάνουν την απόδοση ακολουθώντας την πορεία του Ήλιου από την ανατολή έως τη δύση.Μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας του κόσμου, ανάμεσα στους ελαιώνες της Σέρπα στη νότια Πορτογαλία, άρχισε την Τετάρτη να τροφοδοτεί με ρεύμα γύρω στα 8.000 νοικοκυριά.Η μονάδα υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου της Πορτογαλίας να καλύπτει το 45% των ενεργειακών της αναγκών με ανανεώσιμες πηγές έως το 2010.Η μονάδα των 11 Megawatt, καλύπτει έκταση 600 στρεμμάτων σε μια από τις πλέον ηλιόλουστες περιοχές της Ευρώπης, γύρω στα 200 χλμ νοτιοανατολικά της Λισαβόνας. Συνολικά 52.000 φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν τοποθετηθεί στην πλαγιά ενός λόφου, υπερυψωμένα δύο μέτρα πάνω από το έδαφος.«Είναι το η πιο παραγωγική ηλιακή εγκατάσταση του κόσμου, θα παράγει 40% περισσότερη ενέργεια από τη δεύτερη μεγαλύτερη εγκατάσταση, που βρίσκεται στο Γκου Ερλάσε της Γερμανίας» δήλωσε ο Χάουαρντ Ουένγκερ, επικεφαλής της πορτογαλικής GE Energy Financial Services. H μονάδα, κόστους 61 εκατ. ευρώ, κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την αμερικανική PowerLight Corporation.Οι φωτοβολταϊκοί πίνακες βασίζονται σε τεχνολογία πυριτίου και μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρισμό. Θα παράγουν συνολικά 20 GWh το χρόνο, το ισοδύναμο θερμοηλεκτρικών εργοστασίων που θα απελευθέρωναν στην ατμόσφαιρα 30.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος.Οι εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα της Πορτογαλίας έχουν ανέβει κατά 37% από το 1990, μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον κόσμο. Εξαρτώμενη μέχρι σήμερα από το εισαγόμενο πετρέλαιο, η χώρα αναπτύσσει τώρα μεγάλες υπεράκτιες μονάδες που αντλούν ενέργεια από τα κύματα, καθώς και μονάδες ηλιακής και αιολικής ενέργειας, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες 750.000 νοικοκυριών.