Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007

Κίνητρα για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών. Η σκοπιμότητα εν προκειμένω συνίσταται στην κάλυψη την επόμενη δεκαετία του φιλόδοξου πλην επιτεύξιμου στόχου (σύμφωνα με μελέτες τεχνοκρατών) για 500.000 νοικοκυριά όλης της χώρας που να ηλεκτροδοτούνται φωτοβολταϊκά.
Ειδικότερα, ένα από τα κίνητρα αυτά είναι και το καθεστώς της αναστολής καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε επενδυτικά αγαθά φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως διευκρινίζει με πρόσφατη εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών (1042190/2007) και οι φυσικές δυνάμεις ή ενέργειες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, συγκαταλέγονται στα ενσώματα κινητά αγαθά που έχει το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος για να θεωρείται η σχετική πράξη ως παράδοση αγαθών. Ως εκ τούτου, αυτές υπάγονται στην προβλεπόμενη δυνατότητα αναστολής καταβολής ΦΠΑ με βάση την ισχύουσα ακόμη εγκύκλιο Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987.

Όπως ρητώς τονίζεται στην πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική είναι μεταποιητική δραστηριότητα, υπό προϋποθέσεις βεβαίως, οι οποίες ορίζονται. από τις οικείες διατάξεις.

Σημειώνεται, ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διεκδικούν ειδικά κίνητρα για το άνοιγμα της αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό τομέα, ενώ η κυβέρνηση μελετά τρόπους απλοποίησης και διευκόλυνσης της εγκατάστασης τους, καθώς η αξιοποίηση του ήλιου για ηλεκτροπαραγωγή από όσο το δυνατόν περισσότερες κατοικίες αποτελεί κεντρικό στόχο της σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς προσφέρει σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Μάλιστα επιδιώκεται να ξεπεραστεί κατά πολύ ο αντίστοιχος στόχος που έχει θέσει η Γερμανία για ηλεκτροδότηση από φωτοβολταϊκά 200.000 κατοικιών, δεδομένων των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών της Ελλάδας και ειδικά στα νησιά καθώς επιδιώκεται η επέκτασή του σε μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος των 500.000 κατοικιών κρίθηκε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα από τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (ΕΡΙΑ). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συνεδρίου η ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β στην Ελλάδα μπορεί έως το 2020, εφόσον βέβαια προωθηθούν δραστήρια οι εφαρμογές στον οικιακό τομέα, να καλύψει τις ανάγκες 500.000. νοικοκυριών ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, με αιχμή του δόρατος την εξάπλωση στα νησιά, θα οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων από 65.000 θέσεων εργασίας. Ας σημειωθεί, ότι ο νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προβλέπει ως ελάχιστο στόχο για το 2020 τα 700 MW εγκατεστημένων Φ/Β ενώ ο ΕΡΙΑ εκτιμά ότι ο θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 1.200 ΜW. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στις χώρες της Μεσογείου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΡΙΑ, από 400 GWh το 2006 αναμένεται να ανέλθει σε 5 TWh το 2010 και σε 78 TWh το έτος 2020.