Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Είσοδος στα φωτοβολταϊκά

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ


Σάββατο, 5 Μαϊου 2007 07:00

ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ της στον κλάδο των φωτοβολταϊκών πάρκων αξιοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό την ιδιόκτητη έκτασή της στο Τάχυ Θηβών, έκτασης 155 στρεμμάτων, αποφάσισε η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ. Την απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της περί σκοπού έλαβε η γενική συνέλευση των μετόχων.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι λόγω του χαρακτήρα του θεσμικού πλαισίου που διέπει την επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα και λόγω μεσολάβησης προϋποθέσεων που δεν εξαρτώνται από την εταιρεία (π.χ. εγκρίσεις, άδειες κ.λπ.) η δραστηριοποίησή της στο νέο αυτό κλάδο δεν αναμένεται να έχει άμεση επίδραση στην οικονομική της κατάσταση.