Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007

Νέοι όροι αλλά και περιορισμοί για τα φωτοβολταϊκά

Σαφείς περιορισμούς στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, περιλαμβάνει το πρόγραμμα ανάπτυξης που ενέκρινε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από σχετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Το πρόγραμμα θέτει πλαφόν στην έγκριση και χορήγηση αδειών, ανά περιφέρεια, καθώς διαπιστώνεται ότι ήδη υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων από τις ανάγκες. Η απόφαση περιλαμβάνει ακόμη και τους μικρούς φ/β σταθμούς για τους οποίους απλώς κατατίθεται αίτηση εξαίρεσης από τη λήψη άδειας παραγωγής.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι γίνεται πιο δύσκολη η δημιουργία μικρών φ/β που θα τροφοδοτούν το σύστημα, ενώ αντίθετα δεν επηρεάζονται τα μικρά φ/β που θα χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση. Συνολικά το πρόγραμμα προβλέπει τη σταδιακή εγκατάσταση 500MWpeak σε όλη τη χώρα μέχρι το 2020, ενώ παράλληλα υπάρχει χρονική κλιμάκωση της εγκατάστασης των σταθμών προκειμένου να μην υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στο Ειδικό Τέλος που θα καταβάλουν οι καταναλωτές για την αποπληρωμή των παραγωγών.
Αναλυτικά η σχετική εισήγηση της ΡΑΕ που εγκρίθηκε από το ΥΠΑΝ προβλέπει για το πρόγραμμα ανάπτυξης φ/β σταθμών αλλά και για τη διαδικασία αδειοδότησής τους τα εξής:
*Η άδεια παραγωγής χορηγείται για 25 χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για ακόμη 25 έτη. Ωστόσο η άδεια παραγωγής ανακαλείται εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης.
*Κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση φ/β σταθμών κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην κατανάλωση και η μεγαλύτερη διασπορά τους στη χώρα με βάση την κατανάλωση κάθε περιοχής, ανά περιφέρεια. Ειδικότερα η εγκατάσταση φ/β θα γίνεται ανά περιφέρεια ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ του φορτίου των μετασχηματιστών μέσης και υψηλής τάσης κάθε περιοχής.
*Για την έκδοση άδειας φ/β σταθμών θα λαμβάνονται υπόψη και οι κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγιμότητα των φωτοβολταϊκών σταθμών, (θερμοκρασία και ηλιοφάνεια).
*Προτεραιότητα δίνεται επίσης στο νότιο σύστημα όπου δίνεται αναλογικά μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης φ/β σταθμών, εξαιτίας της ανάγκης ενίσχυσης του συστήματος παραγωγής.
*Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες.
*Εκτιμάται ότι είναι απαραίτητη η προώθηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών μικρού σχετικά μεγέθους, χωρίς ωστόσο, να θίγεται το δικαίωμα των επενδυτών για την εγκατάσταση σταθμών μεγαλύτερης ισχύος.
Ο επιμερισμός της ισχύος που αντιστοιχεί σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια του Διασυνδεδεμένου Συστήματος γίνεται ανάλογα με την ισχύ των σταθμών ως εξής:
Α. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως και 20 kWp, 10% της επιμεριζόμενης ισχύος.
Β. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος μεγαλύτερη των 20 kWp έως και 150 kWp, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος.

Γ. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος μεγαλύτερη των 150 kWp έως 2 MWp, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος.
Δ. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος από 2 MWp και άνω, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος.
Για τις περιοχές Αν. Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Πελοποννήσου διαπιστώνεται ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς έχει ήδη υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων για τη χορήγηση εξαιρέσεων που πιθανόν να υπερβαίνει το περιθώριο ισχύος κάθε περιοχής. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να προωθηθούν οι μικροί σταθμοί και η διεσπαρμένη παραγωγή, κρίνεται σκόπιμο, για τις περιοχές αυτές, να τεθούν όρια, κατά παρέκκλιση των γενικών αρχών κατανομής.
Αναλυτικά, ανά περιοχή προβλέπεται ότι θα αναπτυχθούν:
*Αν. Μακεδονία και Θράκη 45 MWp
*Κ. Μακεδονία 60 MWp
*Δ. Μακεδονία 10 MWp
*Ήπειρος18 MWp
*Θεσσαλία 55 MWp
*Ιόνιοι Νήσοι 15 MWp
*Δ. Ελλάδα 60 MWp
*Στερεά Ελλάδα 60 MWp
*Πελοπόννησος 122 MWp

*Αττική 40 MWp
*Ν. Θεσσαλονίκης 15 MWp
Τέλος υπογραμμίζεται ότι οι άδειες αλλά και οι αποφάσεις εξαίρεσης θα χορηγηθούν κλιμακωτά από τη ΡΑΕ ως εξής:
* Μέχρι το τέλος του 2007 έως το 50% του συνολικού προγράμματος (250 MWp).
* Μέχρι το τέλος του 2008 έως το 70% του συνολικού προγράμματος (350 MWp).
* Μέχρι το τέλος του 2009 έως το 90% του συνολικού προγράμματος (450 MWp).


LINK: http://www.capital.gr/news.asp?Details=286595