Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

10-14 Ιουνίου 2007

32nd Annual Conference of the Solar Energy Society of Canada & 2nd

Solar Buildings Research Network Conference

Calgary, Alberta, Canada

Το διαθεματικό αυτό συνέδριο θα βασιστεί στα προηγούμενα SESCI συνέδρια

και θα εισαγάγει τις πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες αλλά και

αποτελέσματα του νεοϊδρυθέντος Solar Buildings Research Network (SBRN).

Τα θέματα θα κινούνται γύρω από τα φωτοβολταϊκά και την θερμική

ενέργεια, ενώ οι τεχνικές παρουσιάσεις και τα πάνελ συζητήσεων θα

συνοδευτούν από μία μεγάλη έκθεση.

Πηγή : photon-magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/events/events.aspx