Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


1) Οι ανεμογεννήτριες επιβαρύνουν το τοπίο.

-Αυτό είναι θέμα άποψης και ίσως το μόνο περιβαλλοντικό ΄΄πρόβλημα΄΄ που μπορεί να συνδεθεί με την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων.

1) Τα αιολικά πάρκα καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις.

-Φυσικά όχι .

Μία ανεμογεννήτρια καταλαμβάνει μικρή έκταση συνήθως μερικά τετραγωνικά μέτρα και το ίδιο οι δρόμοι προσπέλασης.

2) Οι ανεμογεννήτριες είναι επικίνδυνες.

-Αν είναι δυνατόν!

Με πάνω από 50000 ανεμογεννήτριες σε λειτουργία στον κόσμο δεν έχει τραυματισθεί ποτέ κανένας πολίτης.

ΠΗΓΗ: http://www.eletaen.gr/

Link: http://www.eletaen.gr/content/view/22/39/lang,el/