Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

12 Ιουνίου 2007

2nd General Assembly of the European Photovoltaic Technology Platform

Berlin, Germany

Η εκδήλωση αυτή θα σκιαγραφήσει την τρέχουσα κατάσταση στον χώρο των

φωτοβολταϊκών, και ειδικότερα θέματα που αφορούν πολιτικές σε Ευρωπαϊκό

επίπεδο αλλά και Εθνικές πολιτικές. Επίσης θα παρουσιαστούν θέματα που

αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς καθώς και την εξέλιξη τόσο σε

τεχνολογικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο