Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

Πίνακας απόδοσης επένδυσης φωτοβολταϊκών

Μικτά έσοδα επένδυσης ανά έτος προ φόρων

Οι τιμές για αυτήν την ενδεικτική επένδυση φωτοβολταϊκών στην ηλιακή ενέργεια υπολογίστηκαν με την υπόθεση ότι η τιμή της MWh θα αναπροσαρμόζεται κατά 2,4% ετησίως για μια εγκατάσταση που θα αποδίδει 160 MWh ανά έτος.
Το
συνολικό κόστος μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι περίπου 850.000 Ευρώ (τιμές 2007) χωρίς να έχει υπολογιστεί ενδεχόμενη επιδότηση που θα μείωνε την τιμή αυτή περίπου στο μισό. Δεν περιλαμβάνουν λειτουργικά και συναφή έξοδα, μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων και φόρους.
Έτσι
, το 1ο έτος τα έσοδα θα είναι περίπου 72.000 Ευρώ, το 2ο έτος περίπου 73.728 Ευρώ κ.ο.κ. Το 25ο έτος θα δώσειε τις παραπάνω απλουστεύσεις) 127.212,99 Ευρώ και συνολικά στην 25ετία θα έχουν συσσωρευτεί (χωρίς επανεπένδυση) σχεδόν 2,5 εκατομ. Ευρώ.
Επειδή θα υπάρχουν λειτουργικά έξοδα και φόροι, τα καθαρά κέρδη θα είναι χοντρικά ας πούμε περίπου τα μισά από τα παραπάνω. Βλέπουμε λοιπόν πωςε βάση τις σημερινές τιμές των φωτοβολταϊκών και την παρούσα απόδοσή τους), χωρίς επιδότηση η επένδυση αυτή θα είχε χαμηλή απόδοση. Με χαμηλότερη τιμή αγοράς της kWh μάλιστα, θα ήταν εντελώς ασύμφορη.
Σύντομα όμως θα δούμε φωτοβολταϊκά στοιχεία με μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος. Και με το κόστος παραγωγής ενέργειας με τους συμβατικούς τρόπους να ανεβαίνει συνεχώς, προβλέπεται λαμπρό μέλλον για τα φωτοβολταϊκά.
Δ
εν είναι τυχαίο άλλωστε που οι μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου (BP, Shell κλπ) είναι οι σημερινοί πρωτοπόροι στην έρευνα, παραγωγή και προώθηση φωτοβολταϊκών.
Πηγή:
Φωτοβολταϊκά Συστήματα

iQsolarpower

LINK: http://www.iqsolarpower.com/esoda.htm