Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

7 – 12 Ιουλίου 2007

Solar 2007

Cleveland, OH

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πλήρη συνέδρια στην Αμερική, που περιλαμβάνει έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών στον χώρο των φωτοβολταϊκών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτός από την έκθεση το συνέδριο θα περιλαμβάνει ένα τεχνικό κομμάτι, ομάδες συζητήσεων, ξεναγήσεις αλλά και διάφορες ειδικές εκδηλώσεις ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον ολόκληρης της «φωτοβολταϊκής κοινότητας».

Πηγή : Renewable and Solar Energy News

Link : http://www.renewableenergyaccess.com/rea/events/view;jsessionid=14FF5FDD51BB6E76E5000BA3F65111DB?id=44686