Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

Καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως το 2010

Με στόχο εντός της επόμενης πενταετίας 500.000 κατοικίες σε όλη την Ελλάδα να ηλεκτροδοτούνται από φωτοβολταϊκά συστήματα, το υπουργείο Ανάπτυξης ολοκληρώνει το κανονιστικό πλαίσιο ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας ενέκρινε την πρώτη φάση του Προγράμματος Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών, η κατάρτιση του οποίου έγινε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε αφορμή του Ν. 3468/2006. Όπως τόνισε ο κ. Σιούφας, με την υπογραφή της απόφασης αυτής γίνεται ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την ανάπτυξη των φωτοβολταικών συστημάτων στη χώρα μας και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, που έως το 2010 θα ανέλθουν σε 2,5 δις. Ευρώ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι κύριο μέλημα του υπουργείου είναι η διάχυση της τεχνολογίας των φωτοβολταικών συστημάτων στην οικιακή κατανάλωση και για το λόγο αυτό έχει τεθεί ο φιλόδοξος στόχος των 500.000 νοικοκυριών την επόμενη πενταετία, έναντι για παράδειγμα του στόχου της Γερμανίας που είναι τα 200.0000 νοικοκυριά.
Πάντως ο υπουργός Ανάπτυξης και με αυτή την αφορμή τόνισε ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια απαιτούν γνώσεις και υπευθυνότητα. Δεν είναι όπως είπε, επενδύσεις ευκαιριακές και εύκολου πλουτισμού. Ειδικά οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην υποκύπτουν σε σειρήνες επιτήδειων που τους υπόσχονται νέο Ελντοράντο.
Η πρώτη φάση του προγράμματος Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών θέτει τις βασικές αρχές και τη στρατηγική για την ανάπτυξη φωτοβολταικών σταθμών, συνολικής ισχύος 500MWp για σταθμούς που συνδέονται με το σύστημα ( απευθείας ή μέσω δικτύου) και συνολικής ισχύος 200MWp για σταθμούς που συνδέονται με το Δίκτυο των μη διασυνδεδεμένων Νησιών.
Το πρόγραμμα προβλέπει χρονική κλιμάκωση στην αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με ολοκλήρωση της φάσης αδειοδότησης τους έως το 2010 και της ένταξης τους στο Σύστημα ή το Δίκτυο έως το 2012-2014.
Επίσης το πρόγραμμα προβλέπει γεωγραφική κατανομή της αδειοδότησης, με στόχο τη μεγαλύτερη διασπορά των φωτοβολταϊκών σταθμών αλλά και με βάση την κατανάλωση ενέργειας κάθε περιοχής.
Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών του Προγράμματος θα γίνει με την εξής χρονική σειρά

• Έως τις 31-12-2007 η συνολική αδειοδότηση ισχύς στο διασυνδεδεμένο σύστημα από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με άδεια παραγωγής ανέρχεται έως το 50% της συνολικής ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή 250 MWp, για τα δε μη διασυνδεδεμένα Νησιά, η συνολική αδειοδότημένη ισχύς από φωτοβολταϊκους σδταθμούς
( με άδεια παραγωγής, απόφαση εξαίρεσης ή απαλλασσόμενοι από τις υποχρεώσεις αυτές) έως 100 MWp.

• Εως τις 31-12-2008 η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς στο διασυνδεδεμένο σύστημα από φωτοβολταϊκους σταθμούς με άδεια παραγωγής ανέρχεται έως το 70% της συνολικής ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή 350 MWp, για τα δε μη διασυνδεδεμένα νησιά η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς από φωτοβολταϊκους σταθμούς ( με άδεια παραγωγής, απόφαση εξαίρεσης ή απαλλασσόμενοι από τις υποχρεώσεις αυτές ) έως 140 MWp.

• Εως τις 31-12-2009 η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα από φωτοβολταϊκούς σταθμούς με άδεια παραγωγής ανέρχεται έως το 90% της συνολικής ισχύος του προγράμματος , δηλαδή 450MWp, για τα δε μη διασυνδεδεμένα νησιά η συνολική αδειοδοτημένη ισχύς από φωτοβολταϊκους σταθμούς ( με άδεια παραγωγής, απόφαση εξαίρεσης ή απαλλασσόμενοι από τις υποχρεώσεις αυτές ) έως 180 MWp.

Πρέπει να σημειωθεί εξάλλου ότι πέραν του επιμερισμού της συνολικής ισχύος ανά διοικητική περιφέρεια του διασυνδεδεμένου συστήματος γίνεται και περαιτέρω επιμερισμούς της ισχύος που κατανέμεται σε κάθε διοικητική περιφέρεια στις εξής κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθμών :

• Φωτοβολταϊκοι σταθμοί ισχύος έως και 20kWp, 10% της επιμεριζόμενης ισχύος.
• Φωτοβολταϊκοι σταθμοί ισχύος μεγαλύτερης των 20kWp έως και 150 kWp, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος.
• Φωτοβολταϊκοι σταθμοί ισχύος μεγαλύτερης των 150kWp έως 2ΜWp, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος.
• Φωτοβολταϊκοι σταθμοί ισχύος από 2 ΜWp και άνω, 30% της επιμεριζόμενης ισχύος.

Τέλος, στο διασυνδεδεμένο σύστημα η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκων σταθμών σε MWp θα γίνεται με γεωγραφική κατανομή ανά διοικητική περιφέρεια.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διοικητικές περιφέρειες

Συνολική Ισχύς MWp

≤ 20 kWp

MWp

20 και ≤ 150 kWp MWp

>150 και < 2 MWp MWp

≥ 2 MWp MWp

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

45

4,5

15

13

12,5

Κεντρική Μακεδονία

60

6

24

15

15

Δυτικής Μακεδονίας

10

1

3

3

3

Ηπείρου

18

1,8

5,4

5,4

5,4

Θεσσαλίας

55

5,5

16,5

16,5

16,5

Ιονίων Νήσων

15

1,5

4,5

4,5

4,5

Δυτικής Ελλάδας

60

6

18

18

18

Στερεάς Ελλάδας

60

6

18

18

18

Πελοποννήσου

122

12,2

36,6

36,6

36,6

Αττικής

40

4

12

12

12

Νομός Θεσσαλονίκης

15

1,5

4,5

4,5

4,5

Σύνολο

500

50

157,5

146,5

146

LINK: http://www.metron-consulting.gr/el/profil/news.asp?cid=104&aid=449

ΠΗΓΗ: Μετρόν Συμβουλευτική