Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007

Έκθεση Stern: η αδράνεια θα κοστίσει 5-20% του ΑΕΠ

Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, όπως αυτή που δημοσίευσε το επιτελείο του Sir Nicholas Stern -επικεφαλής της Οικονομικής Υπηρεσίας της βρετανικής κυβέρνησης και πρώην οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας- κάνουν δυσοίωνες προβλέψεις.

Η Έκθεση Stern, η πιο περιεκτική επιθεώρηση των οικονομικών ζητημάτων της κλιματικών αλλαγών που έγινε ποτέ, εκτιμά πως το κόστος από την μη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών θα είναι ισοδύναμο με τουλάχιστον 5% και μέχρι 20% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κάθε χρόνο. Αντίθετα, το κόστος των απαραίτητων δράσεων για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών μπορεί να περιοριστεί σε μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

ΠΗΓΗ: Stern Review

(http://www.hm-treasury.gov.uk/media/B6F/58/paper_a.pdf ,

http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm)