Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007

EMRS 2007 SPRING MEETING

28 Μαϊου – 1 Ιουλίου 2007

EMRS 2007 SPRING MEETING
Palais des Congrès, Strasbourg, France

Το συμπόσιο “Advanced Materials and concepts for Photovoltaics” (AMPS) στοχεύει να προσελκύσει επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη οργανικών, ανόργανων ή σύνθετων υλικών που χρησιμοποιούνται στις φωτοβολταϊκές τεχνολογίες. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν σε διάστημα 5 ημερών και θα περιλαμβάνουν ομιλίες από πρωτοπόρους ερευνητές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας υλικών για φωτοβολταϊκά συστήματα. Επίσης θα περιλαμβάνονται posters που θα προκύψουν από το ανοιχτό κάλεσμα για δημοσιεύσεις. Ειδικό βάρος θα δοθεί στις παρουσιάσεις νέων επιστημόνων που παρουσιάζουν πρωτοπόρα επιτεύγματα.

Πηγή : European Photovoltaic Industry Association