Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007

Conference: Boosting Solar Electricity in Portugal

31 Μαΐου, 2007
Conference: Boosting Solar Electricity in Portugal
Lisbon, Portugal

Αυτό το συνέδριο θα διαρκέσει μία ημέρα και πρόκειται να σκιαγραφήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και την κατάσταση αλλά και τις προοπτικές τις αγοράς φωτοβολταϊκών στην Πορτογαλία.

Πηγή : Photon Magazine