Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007

Εταιρία φωτοβολταϊκών συνεργάζεται με κατασκευαστική μερών αυτοκινήτου

Η εταιρία παραγωγής φωτοβολταϊκών Systaic AG και η εταιρία κατασκευής τμημάτων αυτοκινήτων Webasto AG συνεργάζονται για την κατασκευή ενός καινούργιου εργοστασίου στο Landsberg της νότιας Γερμανίας, με σκοπό την παραγωγή και διανομή φωτοβολταϊκών μονάδων, οι οποίες θα παίζουν τον ρόλο της οροφής αυτοκινήτων.

Πηγή : Photon Magazine

Link : http://www.photon-magazine.com/news_archiv/listing.aspx?cat=News_PI&pub=4&sub=europe