Παρασκευή, 18 Μαΐου 2007

Ρυθμίσεις για ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων και μάλιστα με το κίνητρο της υψηλότερης τιμής kWh.

Εκφράζουμε την έντονες επιφυλάξεις μας για τέτοιες εφαρμογές κυρίως για δύο λόγους:

- Προβλήματα νομικά και διεθνούς δικαίου θάλασσας

- Προβλήματα περιβαλλοντικά και ναυσιπλοΐας για τις συνθήκες του ελληνικού θαλάσσιου περιβάλλοντος

Κρίνεται ότι προς το παρόν δεν είναι αναγκαίο να επεκταθούν τα αιολικά πάρκα στις θαλάσσιες περιοχές αφού υπάρχει αναξιοποίητο αρκετά υψηλό αιολικό δυναμικό στη στεριά. Αντ’αυτού θα θέλαμε να προτείνουμε την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων σε ακατοίκητα νησιά και την αξιοποίησή τους για ενεργειακούς και τουριστικούς σκοπούς.

Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα δημιουργούνται στην Ευρώπη /Βόρεια θάλασσα γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις με αιολικό δυναμικό στη στεριά (Δανία, Γερμανία κλπ) καθώς και για περιβαλλοντικούς λόγους. Αυτά εγκαθίστανται σε ικανή απόσταση από την ακτή (συνήθως 10-20 μίλια) και βεβαίως με υψηλότερο κόστος. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις στο σχέδιο νόμου δεν αποκλείουν την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στη ζώνη αιγιαλού ή στην παραλία, που ουσιαστικά εγκαθίστανται στη στεριά, για να τύχουν ευνοϊκότερου τιμολογίου έναντι των άλλων πάρκων στη στεριά, που εκτός των άλλων προβλημάτων θεωρείται άδικο.

ΠΗΓΗ: www.iene.gr