Πέμπτη, 3 Μαΐου 2007

Η Ευρώπη κυρίαρχη στη ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας

Η αιολική τεχνολογία έχει κάνει τεράστια πρόοδο από τα πρωτότυπα πριν από 25 χρόνια!

Δύο δεκαετίες τεχνολογικών ερευνών είχαν σαν αποτέλεσμα οι σημερινές ανεμογεννήτριες να δρουν πολύ περισσότερο σαν συμβατικοί ενεργειακοί σταθμοί σε συνδιασμό με το ότι αποτελούντα από υπομονάδες γρήγορες στην εγκατάσταση.

Σήμερα μια μοντέρνα ανεμογεννήτρια ετησίως παράγει 180 φορές περισσότερο ηλεκτρισμό και λιγότερο από το μισό κόστος ανά κιλοβατώρα σε σχέση με 20 χρόνια πριν.

Ο τομέας της αιολική δύναμη περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας.

Η αποτελεσματική ρυθμιστική και η πολιτική στο πλαίσιο εργασίας έχει αναπτυχθεί και υλοποιηθεί σε πολλές χώρες και η Ευρώπη είναι η επικεφαλής στην αιολική τεχνολογία στον κόσμο!

Η Ευρώπη είναι η κυρίαρχη στη ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ως μια καθαρή τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια Της περασμένης δεκαετίας η αιολική δύναμη αποδείχθηκε η πιο επιτυχημένη από όλες τις καινούργιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  • Το 1994 είχαν εγκατασταθεί 1,683 MW αιολικής ενέργεια στη Ευρώπη. Μέχρι το τέλος του 2005 εγκαταστάθηκαν 40,504 MW !
  • Ο ετήσιος μέσος όρος εγκατάστασης αυξήθηκε αθροιστικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (1995-2005) κατά 32 %.
  • Οι Ευρωπαϊκές εταιρείες ήταν οι κυρίαρχες του κόσμου στην κατασκευή ανεμογεννητριών και των στοιχείων τους.
  • Εφτά από τις δέκα καλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες ανεμογεννητριών βασίζονται στην Ευρώπη. Ο απολογισμός του 2004 ήταν 82%της παγκόσμιας αγοράς ανεμογεννητριών.

ΠΗΓΗ: http://www.ewea.org

LINKS: http://no-fuel.org