Πέμπτη, 3 Μαΐου 2007

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ


Μια πρωτοποριακή υπηρεσία, που θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση της αιολικής ενέργειας στη χώρα μας, είναι σε θέση να παράσχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ. Εξασφάλισε για την Ελλάδα το σύστημα LIDAR, ένα τεχνολογικό σύστημα αιχμής για τη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου σε μεγάλα ύψη.

Πρόκειται για ένα από τα 10 συστήματα που λειτουργούν παγκοσμίως και έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν την ταχύτητα του ανέμου σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες. Η χρήση του επιλύει το πρόβλημα της εγκατάστασης ιστών σε δυσπρόσιτες περιοχές, με υψηλό κόστος και δυσμενείς συνθήκες εργασίας.

Το σύστημα LIDAR μετρά την ταχύτητα του αέρα, έως και 150μ από το έδαφος, εκπέμποντας καθ΄ ύψος μία δέσμη laser. Ενσωματώνει μονάδες υψηλής τεχνολογίας για την ανάλυση και επεξεργασία σήματος και έχει ειδικές προδιαγραφές για διαρκή και αδιάλειπτη λειτουργία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Έχει ακόμα την δυνατότητα πλήρους αυτοματοποιημένης λειτουργίας και σύνδεσης με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Το σύστημα LIDAR που απέκτησε το ΚΑΠΕ κατασκευάστηκε από την αγγλική εταιρεία κατασκευής αμυντικών συστημάτων Qinetiq και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων – ΑΚΜΩΝ»).

ΠΗΓΗ: ΚΑΠΕ