Πέμπτη, 26 Απριλίου 2007

Η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα


Στην όγδοη θέση, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς την χρήση αιολικής ενέργειας. Προηγούνται κατά σειρά οι: Γερμανία, Ισπανία, Δανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία. Το ποσοστό χρήσης αιολικής ενέργειας στην Ε.Ε. κυμαίνεται στο 5% έναντι 58% θερμοηλεκτρική, 19% πυρηνική και 18% υδροηλεκτρική. Η πολιτική της ένωσης για την περίοδο 2007-2013 προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη στήριξη της παραγωγής ενέργειας από αιολικά συστήματα καθώς είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας (η οποία μπορεί να προσφέρει ικανή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας).