Πέμπτη, 26 Απριλίου 2007

Τι είναι η αιολική ενέργεια;


Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη μετακίνηση αερίων μαζών της ατμόσφαιρας
. Οι μηχανές με τις οποίες εκμεταλλευόμαστε το φαινόμενο αυτό, ονομάζονται ανεμογεννήτριες (Α / Γ).Οι χώροι / συγκροτήματα (στην ύπαιθρο), όπου είναι εγκατεστημένες περισσότερες από μια ανεμογεννήτριες - μηχανές που μετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική -και συστήματα μεταφοράς ενέργειας ονομάζονται αιολικά πάρκα. Η εγκατάσταση των Αιολικών Πάρκων γίνεται με σκοπό την εκμετάλλευση του ανέμου στα πλαίσια της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως η αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα κλπ.