Παρασκευή, 27 Απριλίου 2007

Ενεργειακή επανάσταση

«Ενεργειακή επανάσταση» τιτλοφορείται η έκθεση της Greenpeace για την παγκόσμια στρατηγική στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατό να καλυφθεί το 50% έως το 2050 και παράλληλα να μειωθούν εξίσου οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

Αυτό θα επιτευχθεί, επισημαίνεται στην έκθεση, με εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών - συνδυασμός που θα καλύψει το ενεργειακό έλλειμμα το οποίο θα δημιουργηθεί από τον τερματισμό της πυρηνικής ενέργειας και τη σταδιακή μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων.

Το σενάριο της ενεργειακής επανάστασης περιγράφει ένα μονοπάτι ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο πρέπει:

1. Να τερματιστούν οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια.

2. Να υιοθετηθούν νομικά δεσμευτικοί στόχοι για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

3. Να δημιουργηθεί σαφές και ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές.

4. Να έχουμε εγγυημένη προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο για τους παραγωγούς καθαρής ενέργειας.

5 .Να θεσπιστούν αυστηρές προδιαγραφές εξοικονόμησης για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, τα κτίρια και τα οχήματα.

Οι εκτιμήσεις της επιστημονικής ομάδας που συνέταξε την έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης είναι ότι οι ετήσιες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν από περίπου 23 χιλιάδες εκατομμύρια τόνους, που είναι σήμερα, σε 11.500 εκατομμύρια το 2050.

Πιο αναλυτικά σε επίπεδο ατόμων (παγκοσμίως) οι ετήσιες κατά κεφαλήν εκπομπές θα μειωθούν από τέσσερις τόνους
CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) που είναι σήμερα σε 1,3 τόνους το 2050. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διεθνή υπηρεσία ενέργειας, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα εκτιναχθεί έως το 2050 στα 4.300 δισ. δολάρια από 1.130 δισ. που είναι σήμερα!

Πηγή : enet.gr (Ελευθεροτυπία)