Πέμπτη, 26 Απριλίου 2007

“Από πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος στην αιολική ενέργεια η ΔΕΗ έγινε καταϊδρωμένη ουραγός!”


Πρώτη στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, εγκατέστησε αιολικό πάρκο το 1982 στην Κύθνο αλλά μετά το 1994 έπεσε σε βαθύ λήθαργο. Μέχρι τότε διέθετε το 87% του παραγόμενου ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια στην Ελλάδα και σήμερα βρίσκεται στο 8% με τον ιδιωτικό τομέα να κατέχει το 92%.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, κ. Γιάννης Τσιπουρίδης περιγράφει πώς η ΔΕΗ εγκατέλειψε ουσιαστικά την προσπάθεια για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας . «Η ΔΕΗ άνοιξε τον δρόμο και μετά αποχώρησε, υπέρ των ιδιωτών».

Το 1994 απελευθερώθηκε η παραγωγή ενέργειας και σήμερα από τις 747 ανεμογεννήτριες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε όλη τη χώρα μόλις οι 130 ανήκουν στη ΔΕΗ, ενώ από την ονομαστική ισχύ των 661 Μεγαβάτ που παράγουν στη ΔΕΗ αντιστοιχούν μόλις τα 40.