Παρασκευή, 11 Μαΐου 2007

Κολασσιαίο σχέδιο για ευρωπαϊκό αιολικό υπερδίκτυο.

Ιρλανδική εταιρεία, από τους ηγέτες στον τομέα της αιολικής ενέργειας, έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός τεράστιου αιολικού υπερδικτύου με 2.000 ανεμογεννήτριες στα ανοικτά των ευρωπαϊκών ακτών στον Ατλαντικό. Το υπερδίκτυο θα είναι ισχύος 10.000 Megawatts, αλλά το όραμα της εταιρείας μιλάει για την δημιουργία ενός δικτύου που θα εκτείνεται από την Ισπανία έως την Σουηδία, ισχύος ίσης με 30 πυρηνικών αντιδραστήρων. Το σχέδιο μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 60.000.000 τόνους ετησίους. Η εταιρεία ήδη σχεδιάζει την εφαρμογή ενός παρόμοιου σχεδίου, αυτή την φορά στην ξηρά, ισχύος 1.000.000 Megawatts, που θα εκτείνεται σε όλη την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.*

* Η περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Β. Αμερικής, ανατολικά των Βραχωδών Ορέων, από το Μεξικό έως την Αρκτική και περιλαμβάνει 10 πολιτείες των Η.Π.Α. και 4 περιφέρειες του Καναδά.

ΠΗΓΗ: CNN Money