Παρασκευή, 11 Μαΐου 2007

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΘΟΡΥΒΩΔΕΙΣ ?

Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχουν πρακτικά εκμηδενίσει το μηχανικό τους θόρυβο ενώ ο αεροδυναμικός θόρυβος σχετίζεται με παράγοντες όπως η ταχύτητα του αέρα, η υγρασία ή η ύπαρξη φυσικών εμποδίων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα επίπεδα θορύβου σε κάποιους ήχους.

Πηγή

Απόσταση από πηγή (m)

Επίπεδα θορύβου

Απογείωση αεροπλάνου

61

120

Σειρήνα ασθενοφόρου

31

90

Ήπια κυκλοφορία

312

50

Ανεμογεννήτρια > 1MW

200

49

Ψίθυρος

2

30


Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι οι ανεμογεννήτριες εγκαθίστανται κατά κανόνα μακριά από κατοικημένες περιοχές.

ΠΗΓΗ: greenpeace

Link:
http://www.greenpeace.org/raw/content/greece/press/118523/933082.pdf