Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2007

Επένδυση φωτοβολταϊκών, συνοπτικά!

Επιγραμματικά, τι ισχύει στην Ελλάδα

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα θα αποδώσει από 1150 έως 1450 KWh ανά εγκατεστημένο KW ανά έτος

Ανά εγκατεστημένο KW αντιστοιχούν 10 τμ. Έτσι, για εγκατεστημένη ισχύ της τάξεως των 150 KW χρειάζονται περίπου 2.000-3.000 τ.μ.

Τα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν μείωση της απόδοσής τους στη διάρκεια των ετών. Οι μεγάλες εταιρείες κατασκευής φωτοβολταϊκών δίνουν εγγύηση ότι μετά από 20-25 χρόνια τα πάνελ τους θα παράγουν τουλάχιστον το 80% της αρχικής τους απόδοσης και είναι κατασκευασμένα για διάρκεια ζωής άνω των 25-30 ετών.

Αντέχουν χωρίς πρόβλημα ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως σε ανέμους άνω 200 Km/h και ακραία χαλαζόπτωση διαμέτρου 2,5 εκατοστών.

Η αστοχία υλικού δεν είναι μεγάλη στα φωτοβολταϊκά όπως στις ηλεκτρικές συσκευές και καλύπτεται από την εγγύηση τα πρώτα 5 χρόνια (επεκτάσιμα) στις μεγάλες εταιρείες.

Η συνολική εγκατάσταση θα έχει και απώλειες λόγω Inverters, καλωδίων κλπ 5%-10%, ανάλογα με την ποιότητα των υλικών. Με τις απώλειες λόγω σκόνης και μεταβολών θερμοκρασίας φθάνουμε συνολικά στο 20%-25%, ανάλογα πάλι με την περιοχή και τη συχνότητα του καθαρισμού.

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να αγοράζει 0,40-0,50 ευρώ την KWh και αυτό το ποσό υποχρεωτικά θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά το 80% του πληθωρισμού ή τις αναπροσαρμογές των τιμολογίων της ΔΕΗ και για 20 χρόνια (12+8) τουλάχιστον (νόμος 3468/06).
Τέλος
, όταν υπολογίζουμε τα κέρδη για τα επόμενα 20-30 χρόνια, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αύξηση της τιμής της KWh και τη μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών, αλλά και να υπολογίσουμε ότι τα ετήσια έσοδα θα ΕΠΑΝ-ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ εντόκωςχ σε έντοκες καταθέσεις ή γραμμάτια ή στην ίδια την επέκταση της
ε
πιχείρησης). Έτσι η συνολική μελλοντική αξία των χρηματικών ροών είναι δραματικά μεγαλύτερη λόγω επανεπένδυσης.

Πηγή: Φωτοβολταϊκά Συστήματα

iQsolarpower

LINK: http://www.iqsolarpower.com/a-ependysh-synoptika.htm